Logo

Spårning och spårbarhet: Vad kan produktionen lära av produkterna?

Date

Wednesday, October 6, 2021

Time

10:00 AM Europe/Stockholm

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

Webbinarium: 6 oktober 2021, tid 10-11

Spårning och spårbarhet: Vad kan produktionen lära av produkterna?

Medverkande: Karl-David Pettersson och Mikael Carlsson (GKN Aerospace)  

Varför du skall vara med: ”Om vi hade skött våra produkter lika dåligt som vi sköter vår produktionsanläggning hade vi inte haft några kunder”. Så uttrycker sig en underhållschef. Vad kan vi lära oss om produktionen utifrån vad som händer med våra produkter under deras livscykel och hur fångar vi sambanden?

Spårning och spårbarhet

Allt hänger ihop. Det har varit sant länge, men är mer både relevant och komplicerat än någonsin, bland annat beroende på internet of things och de nya krav på digital kompetens som modern spårning ställer. Ett fel i en mycket lång händelsekedja, där vissa ”länkar” kan vara mobila, kan ha sin förklaring långt därifrån. Hur hittar vi korrelationer och kausaliteter? Och, hur gör vi detta med hjälp av den digitala tekniken, helst helt utan inblandning av människor.  

Spårning och spårbarhet gäller komponenter, men i vissa branscher också material. En produktkomponents egenskaper skall relateras till hur den tillverkades, handhavanden och miljöfaktorer så att hela livscykeln täcks in. Säkerheten (både security och safety) är viktig. Eventuella förfalskningar (piratkopior), exempelvis, måste avslöjas, kanske med hjälp av blockkedjor.

Material och komponenter måste taggas. Standardisering av koder krävs för att möjliggöra samarbeten över organisations- och landsgränser längs med hela livscykeln. Detta måste byggas på system som alla accepterar och som är hållbara över tid. All kodning måste samtidigt underhållas. Informationsmängderna är enorma och ökar i takt med att automatiseringen ökar.