Logo

CCS – Carbon Capture and Storage – en översikt

Date

Monday, January 24, 2022

Time

03:00 PM Europe/Stockholm

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Presenter

Sara Davidsson

Sara Davidsson är hållbarhetschef på Midroc Europé (Granitor från jan 2022) och en av dem i Industrin som arbetar hårdast för att vi skall nå en klimatneutral industri så fort som möjligt. Sara driver en pod som heter CCS panelen och skall i två webbinarier berätta om CCS tekniken.

Agenda

Webbinarium: 24 januari 2022, tid 15-16

CCS – Carbon Capture and Storage – en översikt

Förberedelse: Lyssna gärna på del 1 av podden CCS panelen – CCS for dummies

Varför du skall vara med: Sveriges riksdag har sagt att vi skall vara koldioxidneutrala, nettonoll 2045. Och vi vill alla bidra till att stoppa klimatkrisen.

Enkelt kan man kanske säga att för att lyckas behöver vi göra tre saker:

  • bli mer resurseffektiva och energisnåla med de processer vi redan har, 
  • byta ut gammal teknik mot ny teknik, tex från kolkraft till solkraft,
  • men det kommer inte räcka utan vi måste också fånga in koldioxid som vi släpper och har släppt ut.

Det kommer vi att göra med hjälp av tekniken som allmänt kallas CCS och genom att ha mer biomassa, skog, plankton och annat som binder kol. Idag är CCS tekniken kanske ny för många av oss, men i den värld där vi nåt klimatmålen så kommer CCS att vara vardag och många ingenjörer och tekniker kommer att vara inblandade och jobba med CCS teknik.

I detta första webbinarium ger Sara en allmän överblick över CCS. Vad är det, vilka delar behövs i ett system, vad är nuvarande och framtida utmaningar. Vilka begrepp behöver man känna till och förstå för att närma sig området. I nästa webbinarium borrar vi lite mer i de olika CCS teknikerna och vad vi som anläggningsförvaltare kan se framför oss rent tekniskt.