Välkommen att anmäla dig till våra webbinarium. 
Vi har ibland samtal och diskussioner på andra plattformar. 
Här, www.sustainabilitycircle.se/agendakan du se och anmäla dig till alla våra aktiviteter
Den digitala tråden – extern integration
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/den-digitala-traden-extern-integration
Att köpa underhåll?
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/att-kopa-underhall-
Improved root cause analysis - challenges and opportunities
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/improved-root-cause-analysis-challenges-and-opportunities
Från underhåll till driftssäkerhet
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/fran-underhall-till-driftssakerhet
Hur bygger vi kollektiv kompetens?
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/hur-bygger-vi-kollektiv-kompetens-
Hur vet vi att vi är på väg mot en Smart Produktion?
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/hur-vet-vi-att-vi-ar-pa-vag-mot-en-smart-produktion-
Hållbar utveckling - är tekniken vän eller fiende?
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/hallbar-utveckling-ar-tekniken-van-eller-fiende-
Current state of the art - Industry 4.0, Smart Industry, Industrial AI – an update!
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/current-state-of-the-art-industry-4-0-smart-industry-industrial-ai-an-update-
Det är enkelt att undvika oönskade stopp!
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/det-ar-enkelt-att-undvika-oonskade-stopp-
Data-driven decomposition and fault-detection of large scale processes – its importance for maintena
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/data-driven-decomposition-and-fault-detection-of-large-scale-processes-its-importance-for-maintena
Praktisk energieffektivisering – har du prövat allt?
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/praktisk-energieffektivisering-har-du-provat-allt-
Improved root cause analysis - designing a technological solution
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/improved-root-cause-analysis-designing-a-technological-solution
Så planerar vi vårt dagliga underhåll
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/sa-planerar-vi-vart-dagliga-underhall
Laget före jaget – intern integration
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/laget-fore-jaget-intern-integration
Att visa värdet av rätt åtgärd
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/att-visa-vardet-av-ratt-atgard