Välkommen att anmäla dig till våra webbinarium. 
Vi har ibland samtal och diskussioner på andra plattformar. 
Här, www.sustainabilitycircle.se/agendakan du se och anmäla dig till alla våra aktiviteter
En handbok för cirkulär ekonomi – för tillverkningsindustrin
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/en-handbok-for-cirkular-ekonomi-for-tillverkningsindustrin
Akustisk Emission (AE) – mätmetod med oanad potential
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/akustisk-emission-ae-matmetod-med-oanad-potential
Spårning och spårbarhet: Vad kan produktionen lära av produkterna?
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/sparning-och-sparbarhet-vad-kan-produktionen-lara-av-produkterna-
Internationell Case study: Prognosbaserat underhåll och effektiv produktion
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/internationell-case-study-prognosbaserat-underhall-och-effektiv-produktion
Smart Maintenance implementering – en organisatorisk innovation
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/smart-maintenance-implementering-en-organisatorisk-innovation
Samarbetet mellan näringsliv och akademi - SCM
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/samarbetet-mellan-naringsliv-och-akademi-scm
Vägen till framgång i underhållssystemet
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/vagen-till-framgang-i-underhallssystemet
Kompetensluckan inom underhåll
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/kompetensluckan-inom-underhall
Vilka tekniker och metoder kan ingå i begreppet AI
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/vilka-tekniker-och-metoder-kan-inga-i-begreppet-ai
Hur gör vi data tillgänglig för analys och beslut – SKF
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/hur-gor-vi-data-tillganglig-for-analys-och-beslut-skf
Vilka tekniker och metoder kan ingå i begreppet AI - del 2
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/vilka-tekniker-och-metoder-kan-inga-i-begreppet-ai-del-2
Hållbar utveckling - är tekniken vän eller fiende?
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/hallbar-utveckling-ar-tekniken-van-eller-fiende-
Korrosion av värme- och kylsystem
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/korrosion-av-varme-och-kylsystem
Spårning och spårbarhet
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/sparning-och-sparbarhet
Vad du inte visste om förrådsstyrning och förrådsoptimering
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/vad-du-inte-visste-om-forradsstyrning-och-forradsoptimering
Vårt budskap till omvärlden - SCM
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/vart-budskap-till-omvarlden-scm
Just do it!
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/just-do-it-
Generell AI – på riktigt?
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/generell-ai-pa-riktigt-
Damage & stresses detection (self-sensing) in HPC with multi-walled carbon nanotubes
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/damage-stresses-detection-self-sensing-in-hpc-with-multi-walled-carbon-nanotubes
Förändringsledning - vår tids trygghet
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/forandringsledning-var-tids-trygghet
Hur hållbar är världen inför 2022?
https://sustainabilitycircle.clickmeeting.com/hur-hallbar-ar-varlden-infor-2022-